Manipulace a údržba paddleboardu

Nafouknutí plováku

   1. Rozbalte plovák na vhodném podkladu, kde nehrozí jeho poškození, nejlépe na trávě nebo písku.

   2. Sestavte přiloženou pumpu. Pro nafouknutí našroubujte hadici na závit s označením OUT.

   3. Před připojením hadice od pumpy vymáčkněte střed ventilu jeho pootočením do horní pozice. Pokud je střed ventilu v dolní pozici, znamená to, že ventil je otevřený. Po nafouknutí plováku a vytažení hadice by došlo k úniku vzduchu.

   4. Zasuňte hadici do ventilu a pootočte ve směru hodinových ručiček.

   5. Pumpu umístěte na vodorovný podklad a plynule pumpujte kolmo k zemi na požadovaný tlak 12 – 15 PSI.

   6. Nepřekračujte maximální tlak 18 PSI /1,2 BAR

   7. Při pumpování můžete volit mezi jednosměrným a obousměrným chodem. Pro přepínání mezi obousměrným a jednosměrným chodem slouží vyjímatelná červená zátka nebo černá páčka v horní části tubusu pumpy. Obousměrným chodem pumpujte maximálně do tlaku 8 PSI / 0,5 BAR.

   8. Po nafouknutí uzavřete ventil přiloženou zátkou.

    Upozornění: Každá pumpa pro paddleboarding vyžaduje pravidelnou údržbu. V závislosti na četnosti použití (minimálně však jednou za 6 měsíců) odšroubujte horní část pumpy a vazelínou promažte kruhové těsnění pístu pumpy. Po opětovném sestavení pumpy ještě naolejujte hliníkovou tyč pod držadlem pro snazší průchodnost kruhovým těsněním uvnitř horní části pumpy.

Montáž ploutviček

   1. Odnímatelné ploutvičky a středové ploutve jsou u všech paddleboardů Kiboko vždy v systému US BOX. V plastové kolejnici se upevňují pomocí šroubu a kovové čtverhranné matky.

   2. Povolte šroub na přiložené ploutvičce a ocelovou destičku se závitem vložte do středu boxu a posuňte do jeho přední části.

   3. Konec finy s ocelovou oskou vložte do středu boxu a zasuňte do zadní části.

   4. Středovou ploutev používejte pouze při jízdě s plachtou.

Sestavení pádla

   1. U trojdílného pádla spojte středovou trubku pomocí kovového čepu. Do náročnějších podmínek přelepte spoj páskou.

   2. Uvolněte plastovou spojku a zasuňte do středové trubky horní díl pádla. Ergonomicky tvarovaná hlava pádla (hruška) směřuje dopředu.

   3. Nastavte požadovanou délku pádla a zaklapněte plastovou spojku. Pokud se hlava pádla protáčí, dotáhněte mírně šrouby v plastové spojce. Při nastavování délky pádla se ujistěte, že je horní část trubky s hlavou dostatečně zasunutá (min. 12 cm) ve středovém dílu pádla. Neprodlužujte pádlo nad označení „MAX“. Předejdete tak možnému poškození plastové spojky nebo trubky.

   4. Pádla pro paddleboarding se vyznačují ukloněným listem. Ujistěte se, že držíte pádlo listem směřujícím dopředu a máte hlavu pádla ve správné poloze. 

    Upozornění: Délka pádla je individuální záležitost a každý jezdec preferuje jiné nastavení. Nejkratší pádla se používají při jízdě ve vlnách, při sprintech a technických závodech. Doporučené nastavení pro začátečníky je hlavu pádla v mírně pokrčené zvednuté paži nad hlavou.

Připevnění bezpečnostního lanka (leash)

   1. Bezpečnostní lanko (leash) vždy připevňujte za zadní poutko

   2. Leash pod koleno nebo na kotník připevňujte při vašem surfovém postavení vždy na zadní nohu.

   3. Rychloodepínací lanko připevněte k tělu tak, abyste byli schopni leash v krizové situaci odepnout zatažením za bezpečnostní pojistku.

Montáž windsurfingového kloubu

   1. K uchycení windsurfingového kloubu slouží vestavěný závit vlepený do horní paluby. Z kloubu odmontujte mosaznou matku a našroubujte kloub do konce závitu.

   2. Mosazná matka slouží k uchycení v jiném systému, proto ji nebudete pro připevnění k paddleboardům Kiboko potřebovat.

    Upozornění: Pro propojení plováku a plachty doporučujeme používat pouze kardanové klouby, které nenamáhají lepené spoje horní paluby a plachty do velikosti 6,0 m².

Vyfouknutí plováku

   1. Vyšroubujte zátku, stiskněte ventil a pootočte ve směru hodinových ručiček. Stlačený vzduch začne z padleboardu samovolně unikat.

    Upozornění: Nikdy nevypouštějte paddleboard vyšroubováním ventilu. Ventil můžete bezpečně vyšroubovat přiloženým klíčem pouze při vypuštěném plováku.
   2. Plovák rolujte od špičky směrem k ventilku na zádi a měkčenou pěnou horní paluby dovnitř. Takto budete přebytečný vzduch z paddleboardu postupně vytlačovat.

    Upozornění: Paddleboardy KIBOKO jsou z výroby zabaleny od zádě směrem k přídi ploutvičkami dovnitř. Tímto způsobem lze paddleboard opětovně sbalit pouze vypumpováním zbytkového vzduchu pomocí pumpy. Proto doporučujeme při každodenním používání paddleboard jednoduše rolovat od špičky k zádi ploutvičkami ven. Vzduch přitom bude samovolně unikat z ventilu v zadní části paddleboardu.

Správná manipulace, používání a údržba

  1. Chraňte paddleboard před ostrými předměty. Při příjezdu na pláž nevjíždějte na břeh, hrozí poškození o kameny a korály. Při přenášení používejte poutka a vždy jej celý nadzvedněte.

  2. Pokud plovák nepoužíváte, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření. Pokud to není možné, tak jej ufoukněte nebo nechte položený na vodní hladině.

  3. Trojdílná nastavovací pádla nemohou být zcela vyplněna pěnou zabraňující vniknutí vody. Pro méně zkušené jezdce nebo děti proto doporučujeme použití nosných pěnových plováků připevněných na žerď pádla.

  4. Při ztrátě rovnováhy v mělké vodě nepoužívejte pádlo jako oporu ani se s ním neodrážejte od břehu nebo dna.

  5. Při jízdě s windsurfingovou plachtou používejte k propojení pouze kardanové klouby, které nenamáhají lepené spoje horní paluby.

  6. Paddleboard před uskladněním a pádlo vždy po použití v moři opláchněte sladkou vodou.

  7. Při čištění nepoužívejte benzinová ani acetonová rozpouštědla.

  8. Nepoužívejte čištění tlakem vody.

  9. Nepoužívejte brusný papír.

  10. Nikdy nevypouštějte paddleboard vyšroubováním ventilu. Ventil můžete bezpečně vyšroubovat přiloženým klíčem pouze při vypuštěném plováku.
  11. Pro optimální životnost skladujte plovák vždy suchý a mírně rozbalený při teplotě nad +5°C. Při tepolotách pod +5°C s plovákem nemanipulujte. Neskladujte jej při maximálním nahuštění. Chraňte plovák před mrazem.

  12. Minimálně jednou za 6 měsíců promažte pumpu vazelínou nebo olejem.

  13. V případě, že dojde k jakémukoli poškození paddleboardu, pádla nebo příslušenství a to i v případě nesprávného použití, neváhejte se obrátit na náš odborný servis. Opravíme poškozenou část nebo vyměníme potřebný díl a váš paddleboard nebo pádlo mohou opět sloužit.