Zásady bezpečného pádlování

  1. Při jízdě na paddleboardu vždy používejte plovací vestu.
  2. Nepádlujte sami! Na vyjížďky vyrážejte nejméně ve dvou! Je to zábavnější a především bezpečnější.
  3. Při používání plováku dbejte jak na svoji bezpečnost, tak na bezpečnost svého okolí. Nevyjíždějte do bezprostřední blízkosti plavců a osobních plavidel. Vždy respektujte místní pravidla pro bezpečný pohyb na vodní hladině.
  4. Při použití na řece doporučujeme použít vodáckou helmu. Na řece se připoutání plováku k noze nedoporučuje vzhledem k možnému zachycení spojovacího lanka (leash).
  5. V případě pádlování na moři si zjistěte informace o přílivu a odlivu. Nepodceňujte vlny, vítr a místní mořské proudy. Na moři používejte lanko (leash), zabrání uplavání a ztrátě plováku. Jízdu ve vlnách doporučujeme zkušenějším jezdcům. Dodržujte pravidla surfingu.
  6. Při paddleboardingu se můžete stejně jako u ostatních vodních sportů dostat do velmi nebezpečných a životu ohrožujících situací. Před vyplutím důkladně zvažte všechna možná rizika okolního prostředí a zohledněte svůj zdravotní stav.