12 pravidel pádlování

IdeálnímiPaddleboard Kiboko návod obr. 1 podmínkami pro začátek jsou klidná hladina a bezvětří s bezpečným přístupem do vody. Před vyplutím nastavte délku pádla – hlavu pádla držte v mírně pokrčené paži nad hlavou.  

Paddleboard Kiboko návod obr. 2Po odrazu od břehu poklekněte do střední části plováku a udělejte několik záběrů pádlem, abyste při případné ztrátě rovnováhy padali do dostatečné hloubky.

Paddleboard Kiboko návod obr. 3Upozornění: Pádla pro paddleboarding se vyznačují ukloněným listem. Ujistěte se, že držíte pádlo listem směřujícím dopředu.

Paddleboard Kiboko návod obr. 4V bezpečné vzdálenosti od břehu přejděte do základního postavení – rozkročte se uprostřed plováku na šíři ramen s mírně pokrčenými koleny. Dívejte se před sebe ve směru jízdy.

Paddleboard Kiboko návod obr. 5Základní záběr vychází z napnutých paží. Abyste plovák udrželi v přímé jízdě, směřujte pádlo kolmo do vody držením horní ruky nad spodní.

Paddleboard Kiboko návod obr. 6Pokud držíte pádlo pravou rukou za hlavu, pádlujte podél levé strany plováku a naopak. Pravidelně střídejte záběrovou stranu, abyste rovnoměrně zatížili horní polovinu těla.

Paddleboard Kiboko návod obr. 7Nejsnazším způsobem změny směru je plynulý záběr pádlem v co největší vzdálenosti od plováku směrem k jeho přední či zadní části.